முகவரி :
முனைவர் ஆ . பாஸ்கரன்
இயற்பியல் துறை தலைவர்
ஒருங்கிணைப்பாளர் - தமிழ் மன்றம்

expand_less
motorchip aiflasksideasketch website toygearbiotechnologydata-complexitypromotioncomputersoftwareweb-design idea-1 creativitymicroscopechemistrymodelassemblyplay-outlined-circular-buttonpausecreative open-bookteamwork-team gaugegoallaboratory mathematicsatommechanicmicroscope-1 factory sketch-1 charitysystempistonscruise envelopefacebook-placeholder-for-locate-places-on-mapssmartphone-callold-typical-phoneuserantennacoding computers-network-interface-symbolsearchgoodwillplay-buttonpause-1 tickleft-arrow