பொறுப்பாளர்கள்


தலைவர்


ச ராகவேந்தர்
இறுதியாண்டு
கணிப்பொறியியல் துறை


செயலாளர்


க சுஷ்மா
மூன்றாம் ஆண்டு
மின்னணு மற்றும் தகவல்தொடர்பு பொறியியல் துறை


துணை செயலாளர்

ஜா கீர்த்தனா
இரண்டாம் ஆண்டு
கணிப்பொறியியல் துறை


பொருளாளர்

நெ கமலி
மூன்றாம் ஆண்டு
மின்னணு மற்றும் தகவல்தொடர்பு பொறியியல் துறை

expand_less
motorchip aiflasksideasketch website toygearbiotechnologydata-complexitypromotioncomputersoftwareweb-design idea-1 creativitymicroscopechemistrymodelassemblyplay-outlined-circular-buttonpausecreative open-bookteamwork-team gaugegoallaboratory mathematicsatommechanicmicroscope-1 factory sketch-1 charitysystempistonscruise envelopefacebook-placeholder-for-locate-places-on-mapssmartphone-callold-typical-phoneuserantennacoding computers-network-interface-symbolsearchgoodwillplay-buttonpause-1 tickleft-arrow